Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Karup Å Sammenslutningen mandag d. 20. maj kl. 19.00. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i LFSO klubhus – Trevad Ørredpark (TØP).

Eneste punkt på dagsordenen er godkendelse af Karup Å Sammenslutningens vedtægter.

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes der bestyrelsesmøde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Karup Å Sammenslutningen