Reguleringstilladelse skarv 2021

Hermed ny tilladelse til regulering af Skarv i Karup Å systemet. Tilladelsen gælder fra 3. februar 2021 til 31. marts 2021.

FORNYELSE AF TILLADELSE TIL REGULERING AF SKARV. KÅS har fået fornyet sin tilladelse til regulering af skarv i perioden frem til 31 marts, hvorefter der søges en ny. Ved regulering skal reguleringstilladelsen medbringes. Reguleringen følger jagtlovens regler, som bla. Omfatter: Gyldig jagttegn og våbentilladelse. Regulering kan forgå fra solopgang til solnedgang. Ved regulering i bymæssig bebyggelse skal der yderligere søges tilladelse hos det lokale politi. Udover overholdelsen af jagtlovens regler, skal der ved regulering være en skriftlig eller mundtlig tilladelse fra lodsejeren. Når I har reguleret skarv, skal udbyttet indberettes til undertegnede på Tom@tmbs.dk hvorefter det samlede udbytte indrapporteres til naturstyrelsen senest 4 uger efter reguleringsperioden.

Printklar version af reguleringstilladelse i PDF her:

https://www.karupaa.dk/wp/wp-content/uploads/2021/02/637479453167414508.pdf