Referat og beretninger – KÅS Generalforsamling 2022

Den årlige generalforsamling i Karup Å Sammenslutningen blev afviklet den 28. januar 2023.

Ca. 40 deltog i generalforsamlingen.

Herunder kan referat fra generalforsamlingen, formandens beretning samt vandplejeberetningen ses: