Hall of Fame

C. Høgh-Petersen var sammenslutningens første formand og han sad på posten i 20 år. Det var hans idé, at lystfiskerforeninger skulle samarbejde, og det var ham, der viste, at det kan lade sig gøre. Det var ham, der i en lang årrække forhandlede lystfiskernes interesser med lodsejere og myndigheder og det var ham, der kæmpede mod forureningen af åen og for ophjælpning af bestanden af havørreder. Høgh-Petersen havde sine meningers mod og de bragte ham ofte på kollisionskurs med andre. To gange smed han tøjlerne i Karup Å Sammenslutningen og to gange blev han igen valgt – fordi der var brug for ham.

Formænd

Karup Å Sammenslutningen kan med stolthed fremvise en liste over fremragende formænd gennem tiderne. En del af de gamle kæmper nåede desværre ikke at leve længe nok til, at de så nutidens flotte resultater af deres indsats, men de oplevede, at der altid var friske kræfter, som var parate til at tage over, når tid var:

 • 2019: Tom Sørensen (AHSF)
 • 2016: Carsten Keis Fomsgaard (LF-1926)
 • 1986: Mogens Thomassen (ISF)
 • 1980: Viggo Pedersen (FKS)
 • 1973: Kurt B. Lauridsen (ISF)
 • 1971: Verner Nielsen (VSF)
 • 1969: Frank Rasmussen (HSF)
 • 1966: Carl Svenningsen (HSF)
 • 1965: C. Høgh-Petersen (LFSO)
 • 1963: C. Sørensen (FKS)
 • 1956: C. Høgh-Petersen (LFSO)
 • 1954: Frederik Hansen (HSF)
 • 1946: C. Høgh-Petersen (LFSO)

Æreslystfiskere

Udnævnelsen til Æreslystfisker bliver brugt til at sige en kammerat tak for en usædvanlig stor indsats for Karup Å gennem en lang årrække.

Karup Å Sammenslutningens bestyrelse kan, efter indstilling, udnævne et medlem, som efter bestyrelsens skøn, gennem en årrække har udført et stort arbejde til gavn for Karup Å Sammenslutningen og Karup Å, til æresmedlem. Der udstedes et æresmedlemsbevis til pågældende. Et æresmedlem har livsvarigt medlemskab i sin “hjemforening”. Beslutningen skal være enstemmig.

Her følger listen over æreslystfiskerne gennem tiden:

 • 2020: Helge Jacobsen, Højslev
 • 2020: Ivan Andersen, Them
 • 2018: Flemming F. Hansen, Ans
 • 2013: Mogens Styhr Rasmussen, Haderup
 • 2011: Ole Lenler-Eriksen, Karup
 • 2010: Jan Snejbjerg Jensen, Skive
 • 2007: Per Dolleris Knudsen, Karup
 • 2006: Lars V. Mikaelsen (Lasse), Sdr. Resen
 • 2000: Niels Barslund, Haderup
 • 2000: Niels Ole Rasmussen, Skive
 • 1999: Jens Hvam, Haderup
 • 1999: Per Mark, Spøttrup
 • 1996: Mogens Thomassen, Sunds
 • 1994: Jens Løntoft, Herning
 • 1993: Tonny B. Johansen, Skive
 • 1986: Viggo Pedersen, Karup
 • 1980: Kurt B. Lauridsen, Ikast
 • 1979: Frisørmester Verner Nielsen, Viborg
 • 1976: Mekaniker H. Sørensen, Herning
 • 1974: Maskinassistent T. Boel, Skive
 • 1972: Repræsentant P. Gyldenøhr, Skive
 • 1970: Vægter Q. Lassen, Viborg
 • 1968: Snedker P. Neesgaard, Skive
 • 1967: Formand Carl Svenningsen, Herning
 • 1958: Barbermester H.A.G. Anderson, Skive
 • 1957: Lagerchef Viggo Poulsen, Herning
 • 1956: Fabrikant Frederik Hansen, Herning
 • 1955: Direktør Peder Dahl, Skive
 • 1954: Afdelingsleder Knud Larsen, København
 • 1953: Gårdejer Th. Jensen, Nedertorp
 • 1952: Driftsbestyrer C. Høgh-Petersen, Skive
 • 1951: Dr. Med. Lottrup Andersen, København
 • 1950: Direktør F.E. Jensen, København

I Lystfiskerstuen på Hagebro Kro, findes Æreslystfiskertavlerne med navnene på alle sammenslutningens Æreslystfiskere.