Regler

Karup Å konkurrencen er en Havørred konkurrence. Det er alene havørreder der indvejes i præmiekonkurrencen. De fangede havørreder placeres efter vægt – største vægt har 1. prioritet. I tilfælde af to eller flere fisk med samme vægt, er det den fisk, der har den bedste kondition = størst vægt på færrest centimeter, der placeres først.

Sku’ du være så “uheldig”, at fange en anden ørredart (bækørred, regnbueørred eller lign.), som holder mindstemålet for havørred (40 cm), så har du dog også en chance for at få en præmie med hjem. Tag den med til indvejningen på Trevad Ørredpark, så deltager du i lodtrækningen om en flot præmie – Hvad det er kan du se på præmielisten.

For at konkurrencen skal forløbe med lige vilkår for alle deltagere, skal efterfølgende regler overholdes. Tilsidesættelse af reglerne vil medføre bortvisning og evt. indleverede fisk vil blive udelukket fra konkurrencen.

 • Der kan kun vindes én præmie pr. person i konkurrencen.
 • Der må kun fiskes med stang – og kun med 1 stang pr. fisker.
 • Eneste tilladte naturlige agn er regnorm.
 • Ormekroge skal have størrelse 2/0 – krog gab 12 mm eller derover.
 • Fiskekortet skal bæres synligt.
 • Alle deltagere mellem 18 og 67 år skal medbringe kvittering for betalt statsfisketegn.
 • Fiskekort og fisketegn skal vises på forespørgsel.
 • Fiskeriet skal foregå fra bredden.
 • Fiskeri skal foregå bevægeligt nedstrøms – og uden at være til gene for andre fiskere.
 • Rykfiskeri og andre usportslige fiskemetoder er strengt forbudt.
 • Opsatte skilte skal respekteres.
 • Affald af enhver art skal hjembringes.
 • Hunde må ikke medbringes ved fiskevandet.
 • Ejendom, hegn, afgrøder, fiskeredskaber m.v. må ikke beskadiges.
 • Låger og led og el-hegn lukkes omhyggeligt efter passage.
 • Parkering er kun tilladt på anviste og offentlige pladser.
 • Campering og teltslagning på P-pladser og hos lodsejere er strengt forbudt.

Overtrædelse af reglerne medfører øjeblikkelig bortvisning. Selv om du ikke deltager i konkurrencen, er du meget velkommen til at besøge Trevad Ørredpark og f.eks. overvære indvejningen.

Indvejning af fisk

For at sikre alle deltagerne en fair konkurrence, har vi udarbejdet en stram procedure omkring indvejning af fangede fisk.

 • Al indvejning foregår på Trevad Ørredpark.
 • Indvejningsområdet er afspærret med bånd.
 • Alle fisk vejes og måles af 2 kontrollanter i overværelse af fiskens fanger.
 • Der vejes med 2 decimaler uden afrunding.
 • Der udleveres kontrolnummer til fiskens fanger. Samme kontrolnummer placeres på fiskens hale med “griseskilt” og i arkivbind med fiskerens navn og adresse, samt nummeret på konkurrencefiskekort.
 • Efter indvejning anbringes fisken på køl.
 • Fisken må ikke forlade indvejningsområdet uden sit kontrolnummer. Kontrolnummeret er udleveringsbevis for fisken.
 • Der udleveres kontrolnummer til hver indvejet fisk.
 • Der tages skælprøver af alle indvejede havørreder.

Bemærk: Dokumenteret snyd i forbindelse med indvejning af fisk, vil blive politianmeldt.