Regler

Karup Å konkurrencen er en Havørred konkurrence. Det er alene havørreder der indvejes i præmiekonkurrencen. De fangede havørreder placeres efter vægt – største vægt har 1. prioritet. I tilfælde af to eller flere fisk med samme vægt, er det den fisk, der har den bedste kondition = størst vægt på færrest centimeter, der placeres først.

For at konkurrencen skal forløbe med lige vilkår for alle deltagere, skal efterfølgende regler overholdes. Tilsidesættelse af reglerne vil medføre bortvisning og evt. indleverede fisk vil blive udelukket fra konkurrencen.

 • Mindstemål for havørred under konkurrencen er 50 cm
 • Kun en præmie per lystfisker fra top 10 præmielisten
 • Der må kun fiskes med stang – og kun med 1 stang pr. fisker.
 • Eneste tilladte naturlige agn er regnorm.
 • Ormekroge skal have størrelse 2/0 – krog gab 12 mm eller derover.
 • Alle deltagere mellem 18 og 65 år skal medbringe kvittering for betalt statsfisketegn.
 • Fiskekort og fisketegn skal vises på forespørgsel.
 • Fiskeriet skal foregå fra bredden.
 • Fiskeri skal foregå bevægeligt nedstrøms – og uden at være til gene for andre fiskere.
 • Rykfiskeri og andre usportslige fiskemetoder er strengt forbudt.
 • Opsatte skilte skal respekteres.
 • Affald af enhver art skal hjembringes.
 • Hunde må ikke medbringes ved fiskevandet.
 • Ejendom, hegn, afgrøder, fiskeredskaber m.v. må ikke beskadiges.
 • Låger og led og el-hegn lukkes omhyggeligt efter passage.
 • Parkering er kun tilladt på anviste og offentlige pladser.
 • Campering og teltslagning på P-pladser og hos lodsejere er strengt forbudt.
 • Regler specifikt gældende for Flyvestationens fiskevand: I dagtimerne følges de almindelige adgangsbestemmelser (skilte med regler opstillet ved alle adgangsveje). I nattetimerne (solnedgang til solopgang) skal adgang meldes til hovedvagten på tlf. 7284 2222. I det tilfælde området er frit kan FKS benytte hele åen på øvelsesområdet. FKS opsætter skilte ved adgangsvejene til øvelsesområdet, hvor reglerne kort er beskrevet. Toilettet ved FKS hytte vil være låst op og kan benyttes under konkurrencen.

Overtrædelse af reglerne medfører øjeblikkelig bortvisning. Selv om du ikke deltager i konkurrencen, er du meget velkommen til at besøge Trevad Ørredpark og f.eks. overvære indvejningen.

Indvejning af fisk

For at sikre alle deltagerne en fair konkurrence, har vi udarbejdet en stram procedure omkring indvejning af fangede fisk.

 • Al indvejning foregår ved LFSO Spinders Hus, Møllevej 1, Vridsted, 7800 Skive.
 • Indvejningsområdet er afspærret med bånd.
 • Alle fisk vejes og måles af 2 kontrollanter i overværelse af fiskens fanger.
 • Der vejes med 2 decimaler uden afrunding.
 • Der udleveres kontrolnummer til fiskens fanger. Samme kontrolnummer placeres på fiskens hale med “griseskilt” og i arkivbind med fiskerens navn og adresse, samt nummeret på konkurrencefiskekort.
 • Efter indvejning anbringes fisken på køl.
 • Fisken må ikke forlade indvejningsområdet uden sit kontrolnummer. Kontrolnummeret er udleveringsbevis for fisken.
 • Der udleveres kontrolnummer til hver indvejet fisk.

Bemærk: Dokumenteret snyd i forbindelse med indvejning af fisk, vil blive politianmeldt.