Om KÅS

Karup Å Sammenslutningens eller KÅS, som vi i daglig tale kalder os selv, er en sammenslutning af 12 sportsfiskerforeninger, som alle har fiskeret i Karup Å og som samarbejder om at fremme lystfiskeriet og forbedre forholdene for fisk og anden fauna i Karup Å.

For mange står Karup Å i dag som det ultimative indenfor havørredfiskeri. Et fiskeri, som ikke er kommet af sig selv, men er alene opnået gennem et utrætteligt samarbejde mellem lodsejerne, myndighederne og foreningerne i KÅS, gennem mere end 70 år. Det frugtbare samarbejde er en del af årsagen til, at Karup Å i dag, med rette, kan betragtes som et af de fineste havørredvande i verden. Der bliver hvert år taget flere havørreder over de magiske 10 kg. Men når det er sagt, er der fortsat mange opgaver der skal løftes.

Et af Karup Å Sammenslutningens fokuspunkter er vandpleje. Der arbejdes hele tiden på at forbedre å systemet og etablere en selvreproducerende ørredbestand. Arbejdsområderne omfatter etablering og vedligeholdelse af gydebanker, afhjælpning af opstemninger mm. Med disse tiltag håber KÅS at Karup Å også i fremtiden, kan blande sig i toppen, som et af de mest velfungerende naturlige og bedste selvproducerende vandløbssystemer for havørred i Danmark.

Der udsættes ikke længere smolt fra åens egen stamme. Frem til 2016 elfiskede medlemmerne af KÅS hvert år i december. Her blev bestanden optalt og de største ørreder blev taget med til Vridsted, hvor fiskene blev strøget for mælk og rogn. Ynglen blev herefter opdrættet i Nordjylland, inden den året efter blev sat tilbage i Karup Å. De sidste fisk blev sat ud i 2017 og nu fokuseres der i stedet for på at lave bedre gydeforhold så bestanden bliver selvregulerende.

Den største havørred taget i Karup Å. Christian Plejdrup 14.4kg 1939