Sælobservationer

Kære alle der færdes ved Karup Å. Der observeres ofte sæler i Karup Å. For mange sæler er en trussel mod fiskebestanden. For at have et overblik over omfanget er det vigtigt at registrere sælerne (antal, tidspunkt, sted) og tage billeder for at kunne dokumentere sælernes tilstedeværelse.

Observationen af sæler skal registreres på Limfjordsrådets hjemmeside, for at opbygge en samlet vidensbank om sælernes adfærd. Observationerne vil blive behandlet af forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Disse data vil indgå i et udredningsarbejde om gener på fiskeriet fra sæler, som Miljøstyrelsen har sat i værk. 

Ved mange sæler i åen ansøges der om regulering af sælerne i Karup Å.

Sæl filmet i Karup Å af Philip Berthel