Vandpleje

Et af Karup Å Sammenslutningens fokuspunkter er vandpleje. Der arbejdes hele tiden på at forbedre å systemet og etablere en selvreproducerende ørredbestand. Arbejdsområderne omfatter

  • Etablering og vedligeholdelse af gydebanker
  • Afhjælpning af opstemninger
  • Etablering af omløbsstryg
  • Reetablering af gydebække

Med disse tiltag håber KÅS at Karup Å også i fremtiden, kan blande sig i toppen, som et af de mest velfungerende naturlige og bedste selvproducerende vandløbssystemer for havørred i Danmark.

Der udsættes ikke længere smolt fra åens egen stamme. Frem til 2016 elfiskede medlemmerne af KÅS hvert år i december. Her blev bestanden optalt og de største ørreder blev taget med til Vridsted, hvor fiskene blev strøget for mælk og rogn. Ynglen blev herefter opdrættet i Nordjylland, inden den året efter blev sat tilbage i Karup Å. De sidste fisk blev sat ud i 2017 og nu fokuseres der i stedet for på at lave bedre gydeforhold så bestanden bliver selvregulerende.

Vandplejen finansieres i KÅS via vandplejefonden og drives af Støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningens Vandplejefond, som har det ene formål, at skabe økonomisk grundlag til forbedring af forholdene for fisk og anden fauna i hele Karup Å systemet. Overskuddet fra KÅS konkurrencen gå ubeskåret til vandplejefonden. Det er også muligt at støtte fremtiden for Karup Å via et personligt bidrag på konto nr. 8500-0000778303.