Havørredens Hus – Et kæmpestort og vigtigt skridt for Karup Å og havørreden.

Efter en åben proces med workshop og ”åben grund” arrangement er udarbejdelsen af projektet Havørredens Hus nu færdiggjort, præsenteret og endelig godkendt af politikerne i Herning Kommune. Dermed igangsættes arbejdet med et skaffe yderligere finansiering til projektet. En finansiering der sammen med den økonomiske ramme som kommunen har stillet til rådighed danner det økonomiske fundament for projektet “Havørredens Hus”.

Det er med stor begejstring vi nu endelig kan gå i gang med at materialisere Havørredens Hus. Huset sikrer en vedblivende interesse for og forankring af historien og naturen rundt om Karup Å. Det er et projekt som bliver til gavn for hele området, ikke mindst lystfiskerne og andre natur interesserede. Projektet, der rækker ind i fremtiden, vil med sin store vægt på formidling til blandt andet de unge generationer være med til at sikre en fremtidig interesse for naturen og lokalområdet langs Karup Å.

Tankerne om sådan et hus er ikke ny, men er tænkt for mange år siden af progressive lystfiskere, som allerede dengang så, hvad et samlingspunkt som dette kunne gøre for samarbejdet og lystfiskeriet. At vi så i dag kan se frem til at få et naturcenter, hvor havørreden og fiskeriet er en bærende og vigtig del, men som samtidig også omfavner og indeholder øvrige aktører langs åen, skyldes et fordomsfrit og åbent samarbejde, både blandt lystfiskere, borgerforening, Lodsejere, spejdere og andre naturorganisationer, både lokalt og nationalt. Det viser hvad man kan opnå, når man samarbejder og er udadskuende.

Jeg er sikker på, at det bliver en fornøjelse at være med på den næste del af projektet, og i en nær fremtid, at kunne være med til at stå med et færdigt projekt, som alle, specielt de der har deltaget, kan se sig i og være stolte af.

Indtil videre stor tak til Johs Poulsen formand for kultur og fritidsudvalget og næstformand Dann Karlsen, den lokale repræsentant i byrådet, for det solide arbejde med den politiske proces.

Se hele projektet her: