Indkaldelse (rykket) ordinær generalforsamling i KÅS

Alle medlemmer af en KÅS medlemsforening er velkomne til at deltage i generalforsamlingen.

Karup Å Sammenslutningens udskudte generalforsamling 2023.

Indkaldelse til Karup Å sammenslutningens generalforsamling onsdag d. 10. april 2024 kl. 19 til 21

Spinders hus Møllevej 1, Vridsted.

Denne udskudte generalforsamling afholdes på baggrund af at den ordinære generalforsamling d. 27 januar 2024 måtte aflyses i sidste øjeblik på grund af sygdom.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1.   Valg af dirigent.

2.   Kontrol af stemmetal.

3.   Formanden aflægger beretning.

4.   Formanden for vandplejeudvalget aflægger vandplejeberetning.

5.   Regnskab for KÅS fiskekonkurrencen fremlægges.

6.   Kassereren fremlægger KÅS. Reviderede regnskab.

7.   Fastlæggelse af kontingent

8.   Det reviderede regnskab for støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningens

      Vandplejefond fremlægges.

9.   Budget for det kommende år.

10. Behandling af indkomne forslag. (forslagene skal være formanden i hænde senest 2 uger før ordinær

       Generalforsamling (Søndag d. 24. marts 2024).

11. Valg 2 bilagskontrollanter, samt 2 suppleanter for KÅS regnskab og støtteforeningen Karup Å

       Sammenslutningens vandplejefonds regnskab.

12.  Eventuelt.