Indkaldelse til generalforsamling i Karup Å Sammenslutningen

Hermed indkaldes der til Karup Å Sammenslutningens generalforsamling lørdag d. 27. januar 2024 kl. 13.00.

Generalforsamlingen afvikles på adressen: Spinders Hus, Møllevej 1, Vridsted.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Kontrol af stemmetal.

3. Formandens beretning.

4. Formanden for vandplejeudvalget aflægger beretning.

5. Regnskab for KÅS og Karup Å konkurrencen fremlægges.

6. Kasseren fremlægger reviderede regnskab.

7. Det reviderede regnskab for støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningen.

8. Budget for det kommende år.

9. Valg af formand.

10. Godkendelse af vandplejeudvalgets formand.

11. Valg 2 bilagskontrollanter, samt 2 suppleanter for KÅS regnskab og støtteforeningen Karup Å

       Sammenslutningens vandplejefonds regnskab.

12. Behandling af indkommende forslag. Forslag sendes til KÅS formand senest d. 13. januar 2024

13. Fastsættelse af kontingent.

14. Eventuelt.