Indkaldelse til Karup Å Sammenslutningens generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 12. juni kl. 13.00 på Trevad Ørredpark.

Regler i forbindelse med Covid-19

For adgang kræves der enten Covid- 19 vaccinations attest / Coronapas, eller Covid – 19 test med ikke påvist eller negativ resultat, og ikke ældre end 72 timer før generalforsamlingens afholdelse.

Der kræves mundbind under hele generalforsamlingen, det må dog fjernes når man sidder på sin plads.

Bestyrelsen forbeholder sig retten til med øjeblikkelig virkning at ændre på krav til forholdene, adgang og eventuelt at aflyse generalforsamlingen ved ændringer i myndighedernes anbefalinger og regler for forsamling i forbindelse med Covid – 19.

Generalforsamlingen slutter i år efter eventuelt, og der vil ikke være mulighed hyggelig forsamling og spisning.

M.v.h.

Bestyrelsen

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Kontrol af stemmetal.
 3. Formandens beretning.
 4. Formanden for vandplejeudvalget aflægger beretning.
 5. Regnskab for KÅS og Karup Å konkurrencen fremlægges.
 6. Kasseren fremlægger reviderede regnskab.
 7. Det reviderede regnskab for støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningen.
 8. Budget for det kommende år.
 9. Valg af formand.
 10. Godkendelse af vandplejeudvalgets formand.
 11. Valg 2 bilagskontrollanter, samt 2 suppleanter for KÅS regnskab og støtteforeningen Karup Å Sammenslutningens vandplejefonds regnskab.
 12. Behandling af indkommende forslag. Forslag sendes til KÅS formand senest mandag d. 7. juni.
 13. Fastsættelse af kontingent.
 14. Eventuelt.

PDF version til print: