Indkaldelse – KÅS Generalforsamling 2022

Hermed indkaldes til Karup å sammenslutningens generalforsamling d. 28. januar kl. 13.00

Trevad Ørredpark, Møllevej 1, Vridsted.

Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement for bestyrelsen og Karup å sammenslutningens æreslystfiskere. Tilmelding til dette arrangement foretages igennem lystfiskerforeningerne.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Kontrol af stemmetal.

3. Formandens beretning.

4. Formanden for vandplejeudvalget aflægger beretning.

5. Regnskab for KÅS og Karup Å konkurrencen fremlægges.

6. Kasseren fremlægger reviderede regnskab.

7. Det reviderede regnskab for støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningen.

8. Budget for det kommende år.

9. Valg af formand.

10. Godkendelse af vandplejeudvalgets formand.

11. Valg 2 bilagskontrollanter, samt 2 suppleanter for KÅS regnskab og støtteforeningen Karup Å

       Sammenslutningens vandplejefonds regnskab.

12. Behandling af indkommende forslag. Forslag sendes til KÅS formand senest d. 14. januar 2023

13. Fastsættelse af kontingent.

14. Eventuelt.