Karup Å Sammenslutningens generalforsamling 2021

Mandag den 25. april 2022 afholdt Karup Å Sammenslutningen den udskudte ordinære generalforsamling for 2021 jævnfør vedtægterne.

Se referat, formand Tom Sørensens beretning, vandplejeformand Ivan Andersens beretning samt galleri med billeder fra vandplejepræsentationen her:

Galleri fra vandplejeberetningen: