Mødeindkaldelse til jægere

MØDEINDKALDELSE TIL JÆGERE VED KARUP Å VEDRØRENDE REGULERING AF SÆL OG SKARV

Onsdag d. 11. september kl. 19,00 på TØP, Møllevej 1, Trevad, 7800 Skive. Efter sidste års regulering af sæler i Karup Å systemet, blev der ikke observeret sæler i perioden frem til 11. august 2019, hvor der blev set en sæl ved Nørkjær og Åkjær bro. På den baggrund søgte og fik vi fornyet vores tilladelse til regulering af 5 sæler, frem til d. 31/12-2019.Med henblik på organisering af reguleringen af sæler og skarv, vil vi på mødet komme ind på følgendende emner.

  1. Information om reguleringstilladelserne
  2. jagtregler og vilkår
  3. Hvem kan deltage i reguleringen
  4. Ajourføring af Jægerlisten
  5. Evt.

Iøvrigt kan det oplyses, at der i formiddag, torsdag d. 5 september, ved Vridsted blev reguleret en sæl. Vi siger tak til de jægere, der tålmodigt deltog og udførte opgaven.Knæk og Bræk
Schneider Philipsenn & Tom Sørensen