Tilladelse til regulering af skarv

TILLADELSE TIL REGULERING AF SKARV.
KÅS har fået fornyet sin tilladelse til regulering af skarv i perioden frem til 31 marts, hvorefter der søges en ny. Ved regulering skal reguleringstilladelsen medbringes. Tilladelsen kan udprintes. Reguleringen følger jagtlovens regler, og her skal blot nævnes de vigtigste.
Gyldig jagttegn og våbentilladelse.
Regulering kan forgå fra solopgang til solnedgang.
Ved regulering i bymæssig bebyggelse skal der yderligere søges tilladelse hos det lokale politi.Udover overholdelsen af jagtlovens regler, skal der ved regulering være en skriftlig eller mundtlig tilladelse fra lodsejeren, Når I har reguleret skarv, skal udbyttet indberettes til undertegnede på Tom@tmbs.dk hvor efter det samlede udbyttes indrapporteres til naturstyrelsen senest 4 uger efter reguleringsperioden.