Vigtig info vedr. grødeskæring i Karup Å 2023

Forsøgsvis tilpasset grødeskæring i Karup Å

For at forbedre vandmiljøet i Karup å for havørreden, har kommunerne og KÅS og herunder Lodsejerforeningen besluttet forsøgsvis at suspendere den første grødeslåning i år. Dette sker på en teststrækning fra Resen Bro til Trandum bro.

Resultatet skal gerne vise sig i mere bundvegetation som giver bedre skjul for smolten, og mindre sandvandring med dertil følgende tilsanding af gydebankerne.

Den tilpassede grødeskæring er i første omgang aftalt til i år, og derefter vil den videre fremdrift med forsøget vurderes.

I vedhæftet skrivelse forklares de ønskede effekter nærmere, herunder hvem man skal kontakte hvis man har et sagligt begrundet spørgsmål vedrørende den tilpassede grødeskæring.