Krebs i Karup Å

Mandag den 13. maj afholdt Karup Å Sammenslutningen i samarbejde med DTU Aqua foredragsaften for alle interesserede vedr. krebs i Karup Å.

Udgangspunktet er, at der over de seneste år, opleves stadig flere krebs i Karup Å. Ligeledes er der fra flere sider et ønske om, at vi som lystfiskere skal gøre hvad vi kan for at bekæmpe invasionen af signalkrebs i Karup Å.

Karup Å Sammenslutningen har over længere tid været i dialog med alt fra myndigheder, kommuner til forskere i et forsøg på at finde frem til et ståsted i forhold til problematikken.

Tom Sørensen, formand for Karup Å Sammenslutningen indledte mødet.

Helt skidt gik det, da der i aviser og tv fremkom rygter om, at der nu også var fundet marmorkrebs i Karup Å.  https://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/krebs/Marmorkrebs

Sidstnævnte er dog siden blevet dementeret efter gennemførsel af kontrolfiskeri i løbet af foråret.

Tilbage til foredragsaftenen. Ca. 50 mødte op til en spændende aften, hvor Søren Berg med udgangspunkt i data og erfaringer fra Alling Å fremkom med følgende konklusioner:

Konklusioner

  • Signalkrebs findes udbredt i hele landet.
  • Vi kender ikke den fulde udbredelse, men der er (formentlig) stadig mange vandsystemer, hvor den ikke findes.
  • Den vil brede sig til alle dele af de vandsystemer, hvor den findes.
  • Det betyder at flodkrebsen enten vil blive udkonkurreret eller uddø hurtigt pga. smitte med krebsepest https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/krebsepest/
  • Signalkrebsen kan opnå meget høj bestandstæthed (langt højere end flodkrebs) – og vil derfor påvirke det omgivende miljø i højere grad end flodkrebs.
  • Bekæmpelse ved fiskeri virker ikke – man kan godt fiske efter dem, men skal kun gøre det for sin fornøjelses skyld.
  • I de vandsystemer hvor den findes i dag, slipper vi nok aldrig af med den igen.
  • Det gælder derfor om at forhindre yderligere spredning.
  • Lovliggørelse af salg af levende signalkrebs kan kun forværre nuværende situation.
Søren Berg, DTU Aqua var i storform. Desværre var der ikke godt nyt hvad angår at komme signalkrebsen til livs,

Desværre betyder det, at der pt. ikke er udsigt til at signalkrebsen kan opfiskes eller bekæmpes. Der arbejdes pt. på at lave bestandsanalyser af havørrederne i Alling Å, og med de data, kommer vi til at se, hvilke skadevirkning signalkrebsen faktuelt har på havørreder – herunder yngel og fødeemner.

God stemning trods det “trælse” budskab, Efter oplægget fra Søren Berg, var der tid til dialog og spørgsmål.

Søren Berg sluttede af med at opfordre til, at vi fortsat fanger signalkrebs for at spise dem, og fordi det kan være ganske underholdende, men samtidig gjorde han opmærksom på, at et organiseret massivt fiskeri efter signalkrebs tilsyneladende vil medføre større spredning.