Reguleringstilladelse for skarv

KÅS har for sine medlemmer søgt og opnået en fælles reguleringstilladelse til skarv. Der er givet 2 tilladelser, henholdsvis i fredningsbæltet ved udløbet, samt i hele Karup Å systemet.
Begge tilladelser er fra 1. april til 31. maj, og udløber desværre derfor også snart.

Der er mulighed for en ny reguleringstilladelse gældende 
1. august til 31. marts, KÅS søger og forventer at opnå tilladelsen, det vil, når vi kommer tættere på startdatoen, blive kommunikeret ud.

Ved regulering skal den relevante tilladelse medbringes og ved forspørgelse fremvises.
Tilladelserne kan fra dette opslag printes ud.

Tilladelse til Karup Å

Tilladelse til fredningsbælter

Reguleringen følger jagtlovens regler, og her skal blot nævnes de vigtigste.
Gyldig jagttegn og våbentilladelse
Regulering kan forgå fra solopgang til solnedgang
Reguleres der med haglgevær skal apporterende hund være tilstede.  
Ved regulering i bymæssigbebyggelse skal der yderligere søges tilladelse hos det lokale politi.

Udover overholdelsen af jagtlovens regler, skal der ved regulering være en skriftlig eller mundtlig tilladelse fra lodsejeren, bemærk at specielt nu hvor bukkejagten går ind d. 16. maj, er det vigtigt, at regulering ikke genere eller skaber unødig problemer for lodsejere eller jægere som udøver jagt på arealerne.

Når I har reguleret skarv skal udbyttet indberettes til undertegnede på Tom@tmbs.dk hvorefter det samlede udbyttes indrapporteres til naturstyrelsen senest 4 uger efter reguleringsperioden.

Knæk & Bræk
Formand 
Tom Sørensen