Observation af bæver eller spor af bæver.

KÅS har overfor kommunerne udtrykt bekymring om den forsatte udbredelse af bævere, og vi har nu i Karup Å systemet senest set den i Haderis Å.

Etablerer den sig i vores vigtigste gyde og opvækstområder for havørreden, kan den lave stor skade og med sine boer og spærringer hindre havørreden i sin frie vandring til gydebankerne.

Vi er derfor blevet enige med kommunerne om bredt at gå ud med denne information om, hvordan vi forholder os når der konstateres bæver- eller spor af dem.

Finn Sivebæk fra DTU har informeret om, at det nu er kommunernes ansvar at foretage foranstaltninger i tilfælde af bævers spærring af vandløb med vandrefisk (Havørred).

KÅS beder derfor alle, som færdes i naturen ved Karup Å systemet, lodsejere, lystfiskere og andre, om at indmelde eventuelle observationer af bævere eller spor af disse. Det er bedst at indrapportere direkte til den kommune hvori observationen er gjort. Se nedenstående kontaktpersoner fra de respektive kommuner. Er man i tvivl om lokationen, kan man alternativt kontakte en af lystfiskerforeningerne eller KÅS.

Relevante kontaktpersoner:

Skive Kommune

Merete Hornskov Davidsen
mehd@skivekommune.dk
Tlf: 99156642Viborg Kommune

Florian Rasmussen
naturogvand@viborg.dk

Tlf.: 87 87 55 59Herning Kommune:

Kim Iversen

ngoki@herning.dk

Tlf: 96288145Ikast-Brande Kommune

Martin Løntoft,

malon@ikast-brande.dk,

Tlf. 99603383Holstebro Kommune.

Mads Nedergaard.

Mads.Nedergaard@holstebro.dk

Tlf. 96117822

M. 30510791Ift. Erstatninger, skader m.m. SKAL Naturstyrelsen kontaktes på:

Naturstyrelsen

nst@nst.dk    

Tlf. 72543000