Ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Karup Å Sammenslutningen lørdag d. 12. januar 2019 kl. 13.00 i Spinders Hus, Trevad Ørredpark, Møllevej 1, Vridsted, 7800 Skive. Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Kontrol af stemmetal.
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Formanden for vandplejeudvalget aflægger vandplejeberetning.
 5. Regnskab for KÅS fiskekonkurrence fremlægges.
 6. Kassereren fremlægger KÅS’ reviderede regnskab.
 7. Det reviderede regnskab for Støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningens Vandplejefond fremlægges.
 8. Budget for det kommende år.
 9. Valg af formand.
 10. Godkendelse af vandplejeudvalgets formand.
 11. Valg af 2 bilagskontrollanter samt 2 suppleanter for KÅS’ regnskab og Støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningens Vandplejefonds regnskab.
 12. Behandling af indkomne forslag (forslagene skal være formanden i hænde inden udgangen af november måned).
 13. Fastsættelse af kontingent.
 14. Eventuelt.